Verhalen

Marloes

Omgevingsmanager

In het kort

  • Omgevingsmanager bij Aannemingsmaatschappij Van Gelder
  • Hbo Bouwtechnische Bedrijfskunde
  • Locatie Almere
  • Werkt sinds 2017 bij Van Gelder

Marloes Mes beleefde onlangs haar eerste lustrum bij Van Gelder. Tijdens die vijf jaar als omgevingsmanager heeft ze mogen meehelpen aan veel mooie projecten. Soms kleinschalig, in de luwte van de regio. Andere keren midden op een van de belangrijke verkeersaders in het land. Momenteel is zij verbonden aan Windplan Groen. Een plan voor negentig nieuwe windturbines in Flevoland.

"Niets zo vervelend als hinder ondervinden, maar niet weten waarom of voor hoelang. Vergelijk het met een vertraagde of uitgevallen trein. Wanneer je als reiziger weet wat daarvan de reden is, en wanneer de volgende komt, sta je net iets minder geërgerd op het perron, dan wanneer je helemaal geen informatie ontvangt. Een omgevingsmanager zorgt ervoor dat deze informatie bijtijds gedeeld wordt met alle betrokkenen bij een bouwproject. Hij of zij creëert de voorwaarden om te kunnen starten met de bouw. Van het aanvragen van vergunning tot het afstemmen van verkeersmaatregelen en de belangen van stakeholders.

Wie die stakeholders zijn, verschilt van project tot project. De ene keer is het de gemeente, dan Rijkswaterstaat of bewoners van een opgebroken straat. En vaak is het een combinatie van allerlei verschillende partijen. Zo had ik voor Windplan Groen onlangs nog een bijeenkomst van twaalf perceeleigenaren, voor het merendeel agrariërs, die het land bezitten waar Van Gelder parkwegen en kraanopstelplaatsen aan gaat leggen voor het toekomstige windpark."

No items found.

Heb ik aan meegeholpen

"Daarnaast regel ik alle vergunningen die we nodig hebben om ons werk uit te kunnen voeren en en zorg ik dat we werken binnen alle wettelijke kaders rondom bijvoorbeeld de Flora- en Faunawet. Ook regel ik, waar nodig, dat er archeologisch, of ander aanvullend onderzoek wordt gedaan, zodat wij veilig onze werkzaamheden kunnen uitvoeren.

Deze hinderbeleving tot een minimum beperken, en zorgen dat je iedereen, waaronder ook je eigen team, regelmatig informeert over de status daarvan, is de meerwaarde van een omgevingsmanager. Als dat allemaal goed lukt, ben ik na afloop van een werk net zo trots als de collega’s die het project daadwerkelijk hebben gebouwd.

Voor vrienden en familie is het misschien soms best vermoeiend. Maar als ik dan over een nieuwe, door ons aangelegde weg rij, kan ik het niet laten om te zeggen: wat rijdt het hier lekker hè? Heb ík aan meegeholpen."